Occiriental

Track list

01. Tokyo
02. Aka
03. Watashi No Machi
04. Tabibito No Uta
05. Buen Viaje
06. Sakura Sakura
07. A Milton
08. Akita-Daikoku-Mai
09. Syunjyu
10. Hackney
11. Ashita
12. Nieve

Artist: ST Fusion